The…

Pożyczki i kredyty ogłoszenia, oblicz kredyt hipoteczny-gdzie najłatwiej dostać kredyt konsolidacyjny

Za co płacisz biorąc kredyt

Pełny koszt kredytu składa się z kilku różnorodnych czynników, na które trzeba w szczególności zwrócić uwagę podpisując umowę kredytową w innym wypadku kredytobiorca może być zaskoczony poniesionymi opłatami.

Zobacz jak wybrać dobry kredyt, przeczytaj artykuł – Dlaczego kredyt tyle kosztuje

Ogłoszenia Pożyczki

Ogłoszenia Pożyczkowe

Chwilówki ogłoszenia

Codziennie setki nowych ogłoszeń finansowych, każdego dnia nowe oferty chwilówek prywatnych, propozycji inwestycyjnych, propozycji współpracy. Codziennie setki zapytań o szansę udzielenia pożyczki. Sprawdź juz teraz http://tablica.ecasa.pl.


Chcesz dowiedzieć się prawdy o pożyczkach? Przejdź na bloga http://comunicatemedia.net/pozyczki-prywatne-oferty.html


Ogłoszenia finansowe, kredyty gotówkowe bez zaświadczeń-kredyt hipoteczny na mieszkanie

Dodatkowe koszty kredytowe

Całościowy koszt kredytu składa się z kilku różnorakich składników, na które trzeba przede wszystkim zwrócić uwagę podpisując umowę kredytową w innym wypadku kredytobiorca może być zaskoczony poniesionymi opłatami.

Sprawdź jak wybrać najlepszy kredyt, przeczytaj artykuł – Jak wybrać kredyt

Ogłoszenia Pożyczkowe

Pożyczki Ogłoszenia

Pożyczki prywatne ogłoszenia

Każdego dnia setki nowych ogłoszeń finansowych, codziennie nowe propozycje chwilówek prywatnych, ofert inwestycyjnych, propozycji współpracy. Na co dzień setki zapytań o szansę udzielenia pożyczki. Sprawdź koniecznie http://tablica.ecasa.pl.


Chcesz dowiedzieć się prawdy o pożyczkach? Przejdź na bloga http://lusiaconstantineoqu87.leapaccelerator.com/2017/04/26/chwilowki-ogloszenia/


Bank Millennium osiągnął w marcu br. rekordową wartość miesięcznych obrotów faktoringowych…

Bank Millennium osiągnął w marcu br. rekordową wartość miesięcznych obrotów faktoringowych – ponad 1 mld zł. Po I kwartale br. Bank awansował do pierwszej piątki firm faktoringowych w Polsce.

– Marzec br. to najlepszy miesiąc w historii Banku Millennium, jeśli chodzi o wolumen obrotów faktoringowych – mówi Jerzy Dąbrowski, dyrektor Departamentu Faktoringu i Finansowania Handlu w Banku Millennium. – Początek roku tradycyjnie uważany jest w branży faktoringowej za najtrudniejszy, tymczasem w I kwartale 2014 r. wykupiliśmy faktury o łącznej wartości 2,58 mld zł – dodaje Jerzy Dąbrowski.
 
Już rok 2013 potwierdził silną pozycję Banku Millennium w faktoringu – obroty faktoringowe osiągnęły wówczas wartość 9,3 mld zł, a udział w rynku wyniósł 8,2%. Po I kwartale 2014 r. Bank Millennium awansował na 5. miejsce w rankingu największych faktorów w Polsce* (awans z 6. miejsca na koniec 2013 r..
 
Bank Millennium od lat oferuje szeroki wachlarz produktów oraz usług dodatkowych związanych z faktoringiem, współpracując z przedsiębiorcami na przejrzystych i partnerskich zasadach. Był pierwszym bankiem w Polskim Związku Faktorów (PZF, organizacji zrzeszającej największe instytucje faktoringowe w Polsce, działającej na rzecz popularyzacji faktoringu oraz gwarantowania wysokiej jakości usług.
 
* Na podstawie danych PZF

Źródło: Bank Millennium


15-letniego produktu inwestycyjno-ubezpieczeniowego db Inwestuj w Przyszłość – Stabilny Wz…

15-letniego produktu inwestycyjno-ubezpieczeniowego db Inwestuj w Przyszłość – Stabilny Wzrost VII. Jest on oparty na koszyku trzech indeksów Nomura: GoPoland, GoBrazil i GoChina, a jego celem jest uzyskanie pozytywnych rezultatów z inwestycji na wschodzących rynkach akcji: Polski, Brazylii i Chin.
 
Konstrukcja produktu pozwala osiągać potencjalny zysk od początku trwania inwestycji z całej zadeklarowanej kwoty, która zostanie wpłacona przez klienta w ciągu 10 lat, przy jednorazowej wpłacie początkowej zaledwie 10 proc. przeznaczonych na nią środków. Subskrypcja db Inwestuj w Przyszłość – Stabilny Wzrost VII w sieci Oddziałów Deutsche Bank PBC potrwa do31 maja br.
 
db Inwestuj w Przyszłość – Stabilny Wzrost VII, stworzony we współpracy z Open Le Towarzystwo Ubezpieczeń Życie S.A., ma formę grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie
z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym. Celem inwestycyjnym funduszu jest 130-procentowa ochrona składki zainwestowanej na koniec 15-letniego okresu ubezpieczenia oraz powiększanie wartości aktywów tego funduszu. Co ważne, zysk zostanie obliczony tak, jakby cała zadeklarowana kwota inwestycji pracowała od początku inwestycji, pomimo że klient na początku finansuje tylko jej 10 proc. Pozostałe 90 proc. należy wpłacać co miesiąc przez 10 lat okresu ubezpieczenia. Składki bieżące (po pomniejszeniu o opłatę administracyjną alokowane są w ubezpieczeniowym funduszu kapitałowym, który inwestuje środki w koszyk indeksów Nomura GoPoland, GoBrazil, GoChina.
 
Strategia inwestycyjna db Inwestuj w Przyszłość – Stabilny Wzrost VII, oparta na koszyku indeksów Nomura GoPoland, GoBrazil, GoChina odzwierciedla wyniki notowań akcji powiązanych z gospodarkami Polski, Brazylii i Chin. Na koniec 15-letniego okresu ubezpieczenia potencjalny zysk z koszyka indeksów będzie obliczany z wykorzystaniem najwyższego spośród pięciu półrocznych odczytów jego wartości (sprawdzany co pół roku w ostatnich dwóch latach okresu ubezpieczenia. Aby rozpocząć inwestycję w ramach db Inwestuj w Przyszłość – Stabilny Wzrost VII, należy sfinansować jednorazowo pierwszą składkę w wysokości co najmniej 2000 zł. Natomiast w okresie ubezpieczenia co miesiąc przez 10 lat należy opłacać składkę bieżącą w wysokości co najmniej 200 zł, przy czym wysokość składki bieżącej ustalana jest na podstawie zadeklarowanej składki zainwestowanej. Klient ma możliwość dwukrotnego zawieszenia opłacania składek po
1. roku ubezpieczenia.
 
Opłata administracyjna, zwierająca także koszt ochrony ubezpieczeniowej, wynosi 3 proc. w skali roku i jest naliczana od składki zainwestowanej (zadeklarowanej kwoty inwestycji. W przypadku rezygnacji z inwestycji przed końcem okresu ubezpieczenia, wypłacana jest wartość wykupu (szczegółowe informacje o ubezpieczeniu, m.in. termin i sposób wypłaty świadczeń ubezpieczeniowych, warunki rezygnacji z ubezpieczenia, zasady obliczania wartości wykupu, ograniczenia odpowiedzialności Open Le Towarzystwo Ubezpieczeń Życie S.A. zawarte są w Warunkach Ubezpieczenia db Inwestuj w Przyszłość – Stabilny Wzrost VII.
 
Subskrypcja produktu potrwa do 31 maja 2013 r.
 
Parametry produktu db Inwestuj w Przyszłość – Stabilny Wzrost VII:

Forma prawna – grupowe ubezpieczenie na życie i dożycie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym Open Le TU Życie S.A.
Produkt opiera się na koszyku indeksów Nomura GoPoland, GoChina, GoBrazil, którego celem jest umożliwienie ekspozycji na polski, brazylijski oraz chiński rynek akcji.
100 proc. udziału w zyskach wynikających ze wzrostu koszyka indeksów.
Celem funduszu jest ochrona kapitału: 130 proc. składki zainwestowanej na koniec 15-letniego okresu ubezpieczenia.
Składki: składka pierwsza (jednorazowa jest wielokrotnością kwoty 500 PLN, jednak nie mniej niż 2000 PLN, składka bieżąca (płatna miesięcznie przez 10 lat jest wielokrotnością kwoty 50 zł, jednak nie mniej niż 200 zł. Wysokość składki pierwszej i składki bieżącej uzależniona jest od wysokości zadeklarowanej składki zainwestowanej.
Okres ubezpieczenia (okres odpowiedzialności:15 lat.
Okres opłacania składek: 10 proc.
inwestycji opłacane jednorazowo + 90 proc. inwestycji opłacane regularnie
przez 10 lat.
W przypadku rezygnacji z inwestycji po rozpoczęciu ochrony ubezpieczeniowej klientowi wypłacana jest wartość wykupu
(zależna od terminu rezygnacji. W przypadku osiągnięcia
dochodu wartość wykupu pomniejszana jest o podatek dochodowy od osób
fizycznych.
Ochrona ubezpieczeniowa przez cały okres trwania inwestycji.


Getin Noble Bank znalazł się w czołówce rankingu kredytów z gwarancją de minimis opracowan…

Getin Noble Bank znalazł się w czołówce rankingu kredytów z gwarancją de minimis opracowanego przez Bankier.pl. Oferta Getin Noble Banku została uznana za jedną z trzech najlepszych i najtańszych na rynku.
 
Kredyt z gwarancją de minimis Getin Noble Banku został uznany za jedną z trzech najlepszych ofert na rynku. Autorzy rankingu opublikowanego 22 maja 2013 roku przez Bankier.pl przeanalizowali dostępne oferty pod kątem całkowitego kosztu kredytu z gwarancją de minimis oraz w sytuacji, kiedy do całkowitego kosztu dla przedsiębiorcy doliczone zostanie prowadzenie rachunku firmowego przez cały okres kredytowania. W przygotowanych zestawieniach Getin Noble Bank zajął odpowiednio trzecie i drugie miejsce.
 
Duże zainteresowanie kredytami de minimis wynika z większej łatwości i bezpieczeństwa takiej formy finansowania. Zabezpieczenie spłaty kredytu, udzielane przez Bank Gospodarstwa Krajowego, otworzyło drogę do takiej formy kredytowania firmom z krótkim stażem działalności oraz wyeliminowało konieczność zabezpieczania spłaty mieniem przedsiębiorstwa. Sonda przeprowadzona przez Bankier.pl w ramach rankingu pokazała, że o kredyty de minimis ubiegają się głównie osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą oraz małe i średnie firmy.
 
Od momentu podpisania umowy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego w kwietniu 2013 roku, Getin Noble Bank udzielił już ponad 35 objętych gwarancją kredytów na łączną kwotę ponad 13,5 mln złotych. Jest to kolejny etap rozwoju działalności Getin Noble Banku w segmencie MŚP. Bank współpracuje również z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym (EBI, oferując przedsiębiorcom możliwość zawierania umów kredytowych i leasingowych na bardziej korzystnych warunkach.

Źródło: Getin Noble Bank


Bank Millennium rozszerzył listę systemów obsługujących bankową aplikację mobilną dla klie…

Bank Millennium rozszerzył listę systemów obsługujących bankową aplikację mobilną dla klientów korporacyjnych. Teraz również użytkownicy telefonów z systemem BlackBerry 10 mogą zdalnie zarządzać rachunkami firmy.

Bank Millennium konsekwentnie stawia na rozwój bankowości mobilnej. Jako pierwszy na rynku wprowadził tę usługę dla klientów korporacyjnych, teraz udostępnia ją użytkownikom telefonów z BlackBerry 10. Trwają prace nad przygotowaniem aplikacji na telefony z systemem Windows Phone 8.
 
– Po sześciu miesiącach od wprowadzenia na rynek, z obsługi rachunków firmowych przez telefon korzysta już blisko 1000 klientów korporacyjnych – prezesów i dyrektorów finansowych dużych przedsiębiorstw. Wierzę że to dopiero początek. Wygodny dostęp do finansów firmowych przez komórkę, smartfon lub tablet już wkrótce stanie tak powszechne jak wśród klientów indywidualnych – mówi Ricardo Campos, Dyrektor Departamentu Bankowości Elektronicznej w Banku Millennium.
 
Główne cechy bankowości mobilnej dla przedsiębiorstw:

dostęp do rachunków firmy przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu
możliwość autoryzacji zleceń oczekujących z dowolnego miejsca
dostęp do produktów zgodny z uprawnieniami zdefiniowanymi w systemie Millenet
bezpieczeństwo transakcji
wsparcie systemów operacyjnych iOS, Android i BlackBerry 10

 
Pełna lista funkcjonalności nowej aplikacji:

możliwość przeglądania, autoryzacji i wysyłania zleceń oczekujących (niezależnie od typu zlecenia, sprawdzenie bieżącego statusu oraz szczegółów autoryzowanych zleceń
przeglądanie listy rachunków bieżących, lokat terminowych, kart kredytowych i kredytów w ramach posiadanych uprawnień, sprawdzanie sald, przeglądanie historii operacji – wyszukiwanie transakcji na rachunkach według typu i daty transakcji, filtrowanie po nazwie beneficjenta i opisie przelewu
przeglądanie listy i szczegółów płatności nadchodzących
przeglądanie zablokowanych środków na rachunkach i transakcji oczekujących na kartach kredytowych
przygotowywanie płatności na rachunki wewnątrzfirmowe
dokonywanie przelewów krajowych wraz z możliwością przekazywania ich do dalszej autoryzacji lub natychmiastowego autoryzowania i wysyłania (przelewy mogą być wykonywane także z wykorzystaniem listy beneficjentów w systemie Millenet
podgląd listy odbiorców przelewów zdefiniowanej w systemie Millenet, wyszukiwanie odbiorców po opisie lub nazwie beneficjenta
podgląd i zrywanie lokat
pobieranie wyciągu łączonego dla kilku rachunków (format PDF
sprawdzanie aktualnych kursów wymiany walut dla transakcji gotówkowych i bezgotówkowych
wyszukiwanie bankomatów i placówek banku

Źródło: Bank Millennium


1 2 3 125
Get Adobe Flash playerPlugin by wpburn.com wordpress themes